21%
قیمت اصلی ۳۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان است.