۸۰,۰۰۰ تومان

کاهش سریع چربی های شکم ، پهلو و ران
تاثیر سه روزه با کاهش 3 سانتیمتری
جلوگیری از ذخیره دوباره چربی ها
عدم شل شدن پوست بعد از استفاده
فرم دهی زیبای بدن
حاوی عصاره زنجبیل و فلفل
گیاهی و بدون ایجاد عوارض
استفاده آسان و جذب سریع

Out of stock