۱۵,۰۰۰ تومان

?️رنگ ثابت

?️دارای سطحی صاف (مانع از مزاحمت برای مو)