قیمت اصلی ۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۰۰۰ تومان است.

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان
نکات و سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1402