قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان است.

  1. جنس: پارچه نخی
  2. سبک است و لیز نیست
  3. بدون چروک
  4. ایستایی مناسبی دارد و چروک نمی شود

مدل مدنظر را از روی عکس مدل ها انتخاب کنیذ

شال نخی آویزدار
شال نخی آویزدار
قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان است. انتخاب گزینه ها